İşbu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), www.d-expert.com.tr adlı web sitesini (“Web Sitesi”) ziyaret eden kullanıcıların (“Kullanıcı”) verdiği kişisel bilgilerle ilgili TÜV SÜD D-Expert’in vizyon ve politikalarını içermektedir. TÜV SÜD D-Expert, edindiği veya sakladığı bilgilerin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki şartlar çerçevesinde taahhüt etmektedir.


1. Gizlilik Politikası’nın Kapsamı

İşbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen taahhütler, sadece TÜV SÜD D-Expert ile Web Sitesi aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Web Sitesi’nde linki verilen/verilecek web sitelerinin kendi gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup, bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan TÜV SÜD D-Expert hiçbir surette sorumlu değildir.


2. Gizlilik Politikası’nın Değiştirilmesi

TÜV SÜD D-Expert, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için bu Gizlilik Politikası’nda önceden haber vermeksizin gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nı değiştirmeye karar verilmesi halinde, değişen politika Web Sitesi üzerinde ilan edilecektir.


3. Gizlilik ve Güvenlik

3.1. TÜV SÜD D-Expert, yürürlükteki veri gizliliği ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde, Web Sitesi’ni ziyaret eden Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumakta ve gerekli tedbirleri almaktadır.

3.2. TÜV SÜD D-Expert, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, Web Sitesi’nde sağlanan hizmetlerin yerine getirilebilmesi adına Kullanıcı tarafından Web Sitesi üzerinden paylaşılan kişisel bilgileri, Kullanıcı onayı olmaksızın, aşağıda sayılan haller hariç hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

a) İlgili mevzuatın getirdiği zorunluluklara uymak,

b) Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

c) Kullanıcı’ların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu haller.


4. Çerezler

4.1. Web Sitesi’nde “Çerez” kullanılmaktadır. Çerezler, Web Sitesi’ne giriş yapıldığı veya burada sağlanan hizmetlerden faydalanıldığı esnada girilen bilgilerin saklandığı dosyaları ifade eder. TÜV SÜD D-Expert, Web Sitesi’nin kullanımı için gerekli olduğu ölçüde çerez kullanmakta olup, söz konusu dosyalar Kullanıcı’nın sabit diskinde yer alan bilgilere ulaşmamaktadır.

4.2. Kullanıcı’nın, TÜV SÜD D-Expert’in kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile Web Sitesi’nin belirli sayfalarında karşılaşması durumunda, TÜV SÜD D-Expert’in, bu tür çerezlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


5. Ticari İletim Gönderimi

Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden kendisine ticari ileti gönderilmesine onay vermiş olması halinde, Kullanıcı’ya, TÜV SÜD D-Expert ile ilgili olarak tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yapılması için ileti gönderilebilecektir. Aksi halde, Kullanıcı’ya, bu tür içerikli herhangi bir ileti gönderilmez. Kullanıcı, TÜV SÜD D-Expert tarafından gönderilen iletileri almak istememesi halinde, ticari ileti almayı reddetme hakkını kullanarak her zaman TÜV SÜD D-Expert’in ileti listesinden çıkabilme hakkına sahiptir.